ROMAQ SECURITY AB

Alla anställda är godkända av Länstyrelsen: Företaget har varit verksamt inom bevakning och larm branschen sedan 1999 vilket har givit oss lång erfarenhet av en mängd olika lösningar i diverse sammanhang. Vi har ett väletablerat kontaktnät som gör det möjligt för oss att använda specialkompetens utanför det egna företaget om det skulle behövas. Vi ser oss främst som verksamma i södra regionen av Sverige men har resurser att tillgå även i övriga delar av Sverige samt Danmark.
Välkommen att kontakta oss!
LARM


Villalarm

Vi har möjligheten att erbjuda installation samt rådgivning gällande villalarm. Vårt kontaktnät inom detta område är stort vilket innebär att vi gärna hänvisar vidare till samarbetspartners ifall vi ej har möjligheten att tillgodose era behov.

Företagslarm

Genom åren har vi utfört helhetsinstallationer åt företag som haft säkerhet som hög prioritet. Det har varit med såväl passersystem som kameraövervakning. Vår huvudreferens inom företagslarm är Intersport i Eslöv.

Trygghetslarm

Sedan 2005 haft vi varit underentreprenörer åt Tunstall och ansvarar för stora delar av deras installationer, service samt support för södra och västra regionen av Sverige.

BEVAKNING


Vi är ett auktoriserat bevakningsföretag godkänt av Länsstyrelsen. Det innebär att företagets alla anställda är godkända via Länsstyrelsen. Företaget har sedan etableringen 1999 utfört bevakning framför allt gentemot nöjesbranschen. Vår största samarbetspartner har sedan 2000 varit Mello Yello Lilla Torg Malmö. Sedan hösten 2016 har vi inlett ett nytt samarbete med Malmö Mässan

MTP PRODUKTER

Under 2015 kommer Romaq Security AB att erbjuda tjänster inom Medical Technical Product. Företaget har startat en ny avdelning hjälpmedelsservice vilket innebär att vi erbjuder kontrollbesiktning av vårdsängar till både privata inrättningar samt kommun och landsting. Syftet med vår kontrollbesiktning är att en vårdsäng ska vara säker och trygg för vårdpersonal vid inställningar samt underlätta arbetet och således undvika personalskador och olyckor. Vårdtagaren i sin tur ska uppleva vårdsängen som trygg och säker vilket gör användandet behagligt och skönt. Efter vår kontrollbesiktning erhåller föreståndaren på anläggningen ett besiktningsprotokoll som tydligt påvisar tillståndet av vårdsängen. Dessutom märker vi vårdsängarna med en etikett samt ett löpnummer som tydligt påvisar när en kontroll har utförts på vårdsängen. Vi arbetar som ett neutralt företag och har säkerhet och trygghet som röd tråd i vår verksamhet. Alla våra tekniker använder sig endast av original-reservdelar.

BesiktningsprotokollIT-SUPPORT

Det finns flertalet personer som inte har förmånen att ha tillgång till hjälp med diverse dataproblem såsom installationer, uppdateringar mm. Med detta i beaktning har vi under 2015 möjligheten att erbjuda skarp kompetens inom IT-Support då förhoppningen är att vi med hjälp av fjärruppkoppling ska kunna tillgodose alla problem som kan uppkomma, stora som små.
PARTNERS

Tunstall
MelloYello
Storel
Ahlsell
Polisen
MalmöMässan

Hitta hit

Romaq Security AB
Vindelvägen 1C
24138
Eslöv
Telefon: +46 (0)413 - 69 87 5

Länkar

Facebook
Därför:Eslöv - Veckobrev
DT Hässleholm
DT Eslöv